اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

دوده صنعتی (Carbon Black)

خریدار: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم 138,000  ریال  
پیشنهاد فروش

کاستیک سودا (Caustic Soda)

خریدار: :  ساب انرژی پیشرو

23000   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)

فروشنده: :  آسان شیمی

1   کیلوگرم 10  ریال کمتر از بورس  
سفارش خرید

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)

فروشنده: :  آسان شیمی

1   کیلوگرم 10  ریال کمتر از بورس  
سفارش خرید

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  کیمیا تهران اسید

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید
لطفاً محصول را از زیر مجموعه‌ها انتخاب نمایید.

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid) بازاریابی فروش

اسید سولفوریک 98% صنعتی
10  ریالکمتر از بورس
1  کیلوگرم
1398/11/6
آماده فروش
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

نام شیمیایی : تری پلی فسفات سدیم. اسامی مترادف با تری پلی فسفات سدیم : تری پلی ، Tripoli powder ، سدیم تری پلی فسفات. گرید محصول : 1. تری پلی فسفات سدیم صنعتی 2. تری پلی فسفات سدیم آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : Na5P3O10 . خلوص : تری پلی فسفات سدیم 98% . برند : تری پلی فسفات سدیم لایت چینی. شکل ظاهری : پودر سفید رنگ.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

پلی آلومینیوم کلراید

نام شیمیایی : پلی آلومینیوم کلراید. اسامی مترادف با پلی آلومینیوم کلراید : پودر پک ، PAC ، poly aluminium Chloride . گرید محصول : 1. پلی آلومینیوم کلراید صنعتی 2. پلی آلومینیوم کلراید آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : [Al2(OH)n Cl6-n. YH2O]z. خلوص : پلی آلومینیوم کلراید 99%.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

نام شیمیایی : کربنات سدیم. اسامی مترادف با کربنات سدیم : سدیم کربنات ، سودا اش، کربنات دو سود ، سودا ، سودا مونو هیدرات ، آنهیدروس ، مونو هیدرات ، پنتا هیدرات. گرید محصول : 1. کربنات سدیم صنعتی 2. کربنات سدیم آزمایشگاهی. برند : 1. کربنات سدیم سمنان 2. کربنات سدیم شیراز 3. کربنات سدیم مراغه. انواع : کربنات سدیم سبک و سنگین . فرمول مولکولی : Na2Co3. خلوص : کربنات سدیم 98% .
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid)

اسامی مترادف با اسید فلوریدریک : اسید فلوئوریدریک ، اسید فلوریک ، اسید فلوئیدریک، اسید HF، اسید شیشه خور، محلول مات کاری شیشه. گرید محصول : 1. اسید فلوریدریک صنعتی 2. اسید فلوریدریک آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : HF. خلوص : اسید فلوریدریک 70%. شکل ظاهری : مایع بی رنگ. حلالیت در آب : محلول.
توافقی 
1  لیتر
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)

نام شیمیایی : کلرید پتاسیم. اسامی مترادف با کلرید پتاسیم : پتاسیم کلرید ، کلراید پتاسیم ، potassium chloride ، سیلوبت. گرید محصول : 1. کلرید پتاسیم صنعتی 2. کلرید پتاسیم آزمایشگاهی. برند : 1. کلرید پتاسیم چینی 2. کلرید پتاسیم آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : Kcl. خلوص : کلرید پتاسیم 99% . شکل ظاهری : به صورت کریستال سفید یا بی رنگ شیشه ای.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

ضد جلبک

ضد جلبک یا ضد جلبک به صورت مایع می باشد. کاربرد جلبک گیر بدین صورت می باشد که هر گالن 20 لیتری در 10000 لیتر آب حل نموده و محلول ساخته شده را به محیط مورد نظر اضافه می کنیم.
توافقی 
1  لیتر
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

سولفات مس (Copper sulfate)

نام شیمیایی : سولفات مس. اسامی مترادف با سولفات مس : کات کبود ، مس سولفات ، copper sulfate ، cupric sulfate ، Blue vitriol ، کالکانتیت. گرید محصول : 1. سولفات مس صنعتی 2. سولفات مس آزمایشگاهی فرمول شیمیایی : CuSO4. خلوص : سولفات مس 99% می باشد که درجه خلوص مس آن 24% می باشد..
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

کربنات باریم (Barium carbonate)

اسامی مترادف با کربنات باریم : ویتریت ، Barium carbonate ، کربنات باریوم. گرید محصول : 1. کربنات باریم صنعتی 2. کربنات باریم آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : BaCO3. خلوص : کربنات باریم 99% . شکل ظاهری : شکل ظاهری این ترکیب ، بلورهای سفید رنگ می باشد. حلالیت در آب : قابل حل در آب می باشد.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

اسید بوریک (Boric Acid)

اسامی مترادف با اسید بوریک : بوریک اسید ، اسید بوراسیک ، boracic acid ، اسید اورتوبوریک ، Boric acid . گرید محصول :1. اسید بوریک صنعتی. 2. اسید بوریک آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : H3BO3 یا B(OH)3 . خلوص : اسید بوریک 98 %. شکل ظاهری : بوریک اسید به دو صورت بلورهای بی رنگ و یا پودر سفید حلال در آب وجود دارد. حلالیت در آب : قابل حل در آب می باشد.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

اسید نیتریک (Nitric Acid)

اسید نیتریک 58 تا 60 درصد در گرید صنعتی و آزمایشگاهی
توافقی 
1  لیتر
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

این محصول در گرید صنعتی و آزمایشگاهی عرضه می گردد.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

استون (Acetone)

توافقی 
1  بشکه
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

آهک هیدراته (Calcium Hydroxide)

آهک هیدراته چیست ؟ مشخصات محصول آهک هیدراته : • نام شیمیایی : آهک هیدراته. • اسامی مترادف با آهک هیدراته: هیدروکسید کلسیم ، آهک صنعتی ، آهک مرده ، آهک زنده ، آهک آب خورده. • گرید محصول : آهک هیدراته صنعتی. • شکل ظاهری : پودر سفید رنگ. • حلالیت در آب : محلول می باشد.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

بی کربنات آمونیوم (Ammonium Bicarbonate)

نام شیمیایی : بی کربنات آمونیوم. اسامی مترادف با بی کربنات آمونیوم : آمونیوم بی کربنات ، آمونیوم هیدروژن کربنات ، آمونیوم کربنات اسید ، منو آمونیوم کربنات ، نمک اسید کربنات منو آمونیوم. گرید محصول : 1. بی کربنات آمونیوم صنعتی 2. بی کربنات آمونیوم خوراکی. برند : بی کربنات آمونیوم چینی. فرمول شیمیایی : NH4HCO3. خلوص : بی کربنات آمونیوم 99%. شکل ظاهری : پودر سفید رنگ.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

آب اکسیژنه (Hydrogen Proxide)

مشخصات محصول آب اکسیژنه : نام شیمیایی : آب اکسیژنه. اسامی مترادف با آب اکسیژنه : هیدروژن پروکسید ، هیدروژن پراکسید ، دی هیدروژن دی اکساید. فرمول شیمیایی : H2O2 . گرید محصول : 1. آب اکسیژنه صنعتی 2. آب اکسیژنه آزمایشگاهی. شکل ظاهری : مایع. حلالیت در آب : قابل حل می باشد.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

• نام شیمیایی : گلیسیرین. • اسامی مترادف با گلیسیرین : گلیسرول Glycerin ، Glycerine . • فرمول شیمیایی : C3H8O3. • گرید محصول : گلیسیرین صنعتی ، گلیسیرین خوراکی. • شکل ظاهری : گلیسیرین مایعی زلال ، بی رنگ و بدون بو می باشد. • دمای ذوب : 17.8 درجه فارنهایت. • دمای جوش : 554 درجه فارنهایت.
توافقی 
1  لیتر
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

نام شیمیایی : کربنات سدیم. اسامی مترادف با کربنات سدیم : سدیم کربنات ، سودا اش، کربنات دو سود ، سودا ، سودا مونو هیدرات ، آنهیدروس ، مونو هیدرات ، پنتا هیدرات. گرید محصول : 1. کربنات سدیم صنعتی 2. کربنات سدیم آزمایشگاهی. برند : 1. کربنات سدیم سمنان 2. کربنات سدیم شیراز 3. کربنات سدیم مراغه. انواع : کربنات سدیم سبک و سنگین . فرمول مولکولی : Na2Co3. خلوص : کربنات سدیم 98% . جرم مولی : 106. شکل ظاهری : جامد کریستالی پودری.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)

نام شیمیایی : کلرید پتاسیم. اسامی مترادف با کلرید پتاسیم : پتاسیم کلرید ، کلراید پتاسیم ، potassium chloride ، سیلوبت. گرید محصول : 1. کلرید پتاسیم صنعتی 2. کلرید پتاسیم آزمایشگاهی. برند : 1. کلرید پتاسیم چینی 2. کلرید پتاسیم آزمایشگاهی. فرمول شیمیایی : Kcl. خلوص : کلرید پتاسیم 99% . شکل ظاهری : به صورت کریستال سفید یا بی رنگ شیشه ای.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید

پرسولفات آمونیوم (Ammonium Persulfate)

نام محصول : آمونیوم پرسولفات. فرمول شیمیایی : (NH4) S2O8. اسامی مترادف : آمونیوم پروکسی دی سولفات – پرسولفات آمونیوم - APS.
توافقی 
1  کیلوگرم
1398/11/8
آماده فروش
سفارش خرید
نتایج1تا20از1861مورد