اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

خریدار: :  کیمیا تهران اسید

1   لیتر توافقی   
پیشنهاد فروش

دوده صنعتی (Carbon Black)

خریدار: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم 138,000  ریال  
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  دیاموند برندینگ

1500000   تن 1  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)

فروشنده: :  آسان شیمی

1   کیلوگرم 10  ریال کمتر از بورس  
سفارش خرید

جوش شیرین (Sodium bicarbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)

فروشنده: :  آسان شیمی

1   کیلوگرم 10  ریال کمتر از بورس  
سفارش خرید

SBS

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم 410,000  ریال  
سفارش خرید

SBS

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم 440,000  ریال  
سفارش خرید
لطفاً محصول را از زیر مجموعه‌ها انتخاب نمایید.

آبتین نوین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

دی اتانول آمین (DEA)

01  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

آبتین نوین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

تری اتانول آمین

01  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

آبتین نوین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

مترون
01  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

آبتین نوین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

استون (Acetone)

کومهو
01  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

آبتین نوین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

اسید سیتریک (Citric Acid)

01  ریال
1  کیسه
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

آبتین نوین

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)

01  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

ایزوپروپیل الکل (Iso Propyl Alcohol)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

PVA

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

منومر وینیل استات (VAM)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

ضد کف (Anti Foaming Agent)

ایرانی
100  ریالکمتر از بورس
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

اسید سولفونیک (Sulfonic acid)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

تولوئن (Toluene)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

فنول (Phenol)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

دی اتانول آمین (DEA)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
herodshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

دی اتیلن گلیکول (Diethylene Glycol)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس گفتگو با فروشنده

اسید سیتریک (Citric Acid)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید

هیرودشیمی

کاربر ویژه
تماس
44554599
09128021433
heroshimi.com@gmail.com
تهران، تهرانسر، میدان کمال الملک، پلاک27،

تولوئن (Toluene)

100  ریال
1  کیلوگرم
1398/11/2
آماده فروش
سفارش خرید
نتایج21تا40از1862مورد